Thông báo: V/v Tổ chức Hội nghị Nhà Chung cư thường niên 2018 tại Cụm Nhà Chung cư Him Lam Chợ Lớn

19-09-2018

Thông báo: V/v Tổ chức Hội nghị Nhà Chung cư thường niên 2018 tại Cụm Nhà Chung cư Him Lam Chợ Lớn

Thông báo: V/v Tổ chức Chương trình Quốc tế Thiếu Nhi 01/6 đến trẻ em đang sinh sống tại KCH Him Lam Chợ Lớn ngày 02/6/2018

19-09-2018

Thông báo: V/v Tổ chức Chương trình Quốc tế Thiếu Nhi 01/6 đến trẻ em đang sinh sống tại KCH Him Lam Chợ Lớn ngày 02/6/2018

Thông báo: V/v Trang bị lư hóa vàng mã phục vụ cư dân tại KCH Him Lam Chợ Lớn.

19-09-2018

Thông báo: V/v Trang bị lư hóa vàng mã phục vụ cư dân tại KCH Him Lam Chợ Lớn.

Thông báo: V/v Triển khai lắp các bảng lưu ý an toàn phòng cháy chữa cháy KCH Him Lam Chợ Lớn từ ngày 18/4/2018 đến ngày 30/4/2018

19-09-2018

Thông báo: V/v Triển khai lắp các bảng lưu ý an toàn phòng cháy chữa cháy KCH Him Lam Chợ Lớn từ ngày 18/4/2018 đến ngày 30/4/2018

Thông báo: V/v Triển khai thu phí dịch vụ bằng thẻ ngân hàng thông qua máy Pos tại quầy Lễ tân các Block (B1, B3, C1, C3, C4) KCH Him Lam Chợ Lớn

19-09-2018

Thông báo: V/v Triển khai thu phí dịch vụ bằng thẻ ngân hàng thông qua máy Pos tại quầy Lễ tân các Block (B1, B3, C1, C3, C4) KCH Him Lam Chợ Lớn

Thông báo: V/v Trông giữ xe ô tô tại Tầng trệt Khu căn hộ Him Lam Chợ Lớn

19-09-2018

Thông báo: V/v Trông giữ xe ô tô tại Tầng trệt Khu căn hộ Him Lam Chợ Lớn

Thông báo: V/v Tuyên dương người tốt việc tốt - Nhân viên bộ phận nhà xe Kiến Việt nhặt của đánh rơi trao trả cho người bị mất ngày 06/01/2018

19-09-2018

Thông báo: V/v Tuyên dương người tốt việc tốt - Nhân viên bộ phận nhà xe Kiến Việt nhặt của đánh rơi trao trả cho người bị mất ngày 06/01/2018

Thông báo: V/v Vệ sinh kính mặt ngoài Block B & C KCH Him Lam Chợ Lớn (từ ngày 03/01/2018 đến ngày 05/02/2018)

19-09-2018

Thông báo: V/v Vệ sinh kính mặt ngoài Block B & C KCH Him Lam Chợ Lớn (từ ngày 03/01/2018 đến ngày 05/02/2018)

Thông báo: V/v Triển khai hệ thống giữ xe thông minh khu vực xe vãng lai Block B&C tại KCH Him Lam Chợ Lớn từ ngày 05/01/2018

19-09-2018

Thông báo: V/v Triển khai hệ thống giữ xe thông minh khu vực xe vãng lai Block B&C tại KCH Him Lam Chợ Lớn từ ngày 05/01/2018

Thông báo: V/v Tìm chủ sở hữu của tài sản đánh rơi ngày 12/05/2018

19-09-2018

Thông báo: V/v Tìm chủ sở hữu của tài sản đánh rơi ngày 12/05/2018

© 2016 Cộng đồng cư dân Him Lam Chợ Lớn, Quận 6, Tp.HCM.